Obecní úřad

Obec Veliš

Veliš 1
257 06 Louňovice pod Blaníkem

Telefon: +420 326 550 675
e-mail: ouvelis@quick.cz
IČ: 00232921
Číslo účtu: 320083319/0800 Česká spořitelna a.s.

Úřední hodiny

Středa 15:00 – 18:00

Složení obecního zastupitelstva
Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Mach Petr starosta  +420 603 153 261
Ing. Dvořák Pavel místostarosta
Buchal Josef člen zastupitelstva a člen finančního výboru
Ing. Bureš Josef člen zastupitelstva a předseda finančního výboru
Kahoun Tomáš člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru
Kahounová Marie člen zastupitelstva
Kocourek Matin člen zastupitelstva a člen finančního výboru
Kocourek Pavel člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru
Sedláček Jaroslav člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru