Úřední deska

Úřední deska

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Výsledky rozboru vody – vodovod Veliš – říjen 2017 23.11.2017
Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2018 23.11.2017
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku a stavbě v KÚ Domašín 16.11.2017
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Zpracování nahodilých těžeb v lesích 12.11.2017 27.11.2017
Nabídka pozemků k pronájmu – KÚ Nespery
Příloha – Výčet pozemků k pronájmu
1.11.2017
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba 18.10.2017
Usnesení – přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – Rodinná usedlost Nespery 12.10.2017 28.10.2017
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 25.9.2017 13.10.2017
Nabídka – Pronájem restaurace ve Veliši 25.9.2017
Kotlíková dotace pro občany Středočeského kraje 25.9.2017
Výsledek dílčího auditu hospodaření obce Veliš 14.9.2017 1.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2.9.2017 1.11.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 1.9.2017
Nabídka pozemků k pronájmu – KÚ Nespery
Příloha – Výčet pozemků k pronájmu
2.8.2017 1.9.2017
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21.7.2017 28.7.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 1.7.2017
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2016
Schválení závěrečného účtu obce Veliš za rok 2016
Příloha 1 – Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
Příloha 2 – Finanční výkazy
Příloha 3 – Rozvaha
Příloha 4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha 5 – Účetní závěrka
Příloha 6 – Konsolidace
1.7.2017
Oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků v rámci KPÚ – k.ú. Nespery 29.6.2017 15.7.2017
Usnesení o ustanovení opatrovníkem – KPÚ Veliš k.ú. Nespery 16.6.2017 7.7.2017
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Veliš 15.6.2017
Návrh – Závěrečný účet DSO Blaník za rok 2016
Příloha 1: Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
Příloha 2: Finanční výkazy
Příloha 3: Rozvaha
Příloha 4: Výkaz zisků a ztrát
Příloha 5: Příloha účetní závěrky
5.6.2017
Záměr obce Veliš – prodej části pozemku k.ú. Veliš
Příloha 1: Geometrický plán – grafická část
Příloha 2: Geometrický plán – popisná část
5.6.2017 30.6.2017
Návrh – Závěrečný účet obce Veliš za rok 2016
Příloha 1 – Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
Příloha 2 – Finanční výkazy
Příloha 3 – Rozvaha
Příloha 4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha 5 – Účetní závěrka
Příloha 6 – Konsolidace
5.6.2017 30.6.2017
Pokyny pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého 16.5.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 2.5.2017
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28.4.2017 5.6.2017
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 2.4.2017 28.4.2017
Rozpočet Obce Veliš na rok 2017
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2017
1.4.2017
Střednědobý výhled Obce Veliš na období 2017-2018 1.4.2017
Záměr Obce Veliš – poskytnutí dotace pro TJ Sokol Veliš 31.3.2017
BENE-BUS – střednědobý výhled rozpočtu 13.3.2017 31.3.2017
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na rok 2017 13.3.2017 31.3.2017
Zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS za rok 2016 13.3.2017 31.3.2017
Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2017 2.3.2017 31.3.2017
Oznámení o zveřejnění – Rozpočtová odpovědnost 2.3.2017
Návrh střednědobého výhledu Obce Veliš na období 2017-2018 2.3.2017 31.3.2017
Odstávka el. proudu – Nespery – 24.3.2017 2.3.2017 31.3.2017
Obecně závazná vyhláška Obce Veliš č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod 20.2.2017 31.3.2017
Odstávka el. proudu – Veliš – 28.2.2017 17.2.2017 1.3.2017
Odstávka el. proudu – Lipiny a Sedlečko – 28.2.2017 17.2.2017 1.3.2017
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o zrušení a uznání honitby Blaník 15.2.2017 1.3.2017
Opatření obecné povahy – odchylný postup při usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod 15.2.2017 1.3.2017
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se stanovuje odchylný postup při usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod 15.2.2017 1.3.2017
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.2.2017 1.3.2017
Oznámení o podaném odvolání ve věci zrušení a uznání honitby „Blaník“ 7.1.2017 23.1.2017
Pravidla Rozpočtového provizoria 2.1.2017
Oznámení zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Veliš
Konečná podoba dokumentace ÚP je k dispozici zde.
23.12.2016
Vyhláška – ÚP obce Veliš 30.11.2016 15.12.2016
ÚP obce Veliš – textová část 30.11.2016 15.12.2016
ÚP obce Veliš – výkresy 30.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí o zrušení a uznání honitby Blaník 21.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí o zrušení a uznání honitby Blaník – přílohy 21.11.2016 15.12.2016
Usnesení – dražební vyhláška č.j. 35 EX 1272/11-69 14.11.2016 15.12.2016
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí – Postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje 20.10.2016 15.12.2016
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2017 6.10.2016 15.12.2016
Zahájení řízení o zániku honitby Blaník 25.9.2016 16.10.2016
Oznámení – Ukončení veřejného projednání o návrhu ÚP Veliš a pozvání na nové veřejné projednání – Řízení o návrhu ÚP Veliš 6.9.2016  18.10.2016
Veřejná vyhláška – Oznámení ukončení veřejného projednání o návrhu ÚP Veliš a pozvání na nové veřejné projednání – Řízení o návrhu ÚP Veliš 6.9.2016  18.10.2016
ÚP – Základní členění území 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Hlavní výkres 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Veřejně prospěšné stavby 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Koordinační výkres 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Zábory půdního fondu 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Dopravní technická infrastruktura 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Širší vztahy 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Textová část 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Odůvodnění 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Tabulka ZPF 8.8.2016  18.10.2016
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Veliš 26.7.2016  18.10.2016
Upozornění pro občany – pitná voda 3.6.2016 18.7.2016
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2015 19.5.2016 29.6.2016
Příloha závěrečného účtu obce Veliš za rok 2015 – Výkazy hospodaření a plnění rozpočtu 19.5.2016 29.6.2016
Závěr auditu hospodaření obce Veliš za rok 2015 (celá zpráva o výsledcích auditu je k dispozici v úředních hodinách na OÚ Veliš) 19.5.2016 29.6.2016
Závěrečný účet hospodaření DSO Blaník za rok 2015 19.5.2016 29.6.2016
Oznámení – Vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Nespery 8.5.2016 29.6.2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Blaník za rok 2015 3.5.2016 29.6.2016
Pálení čarodějnic – praktické informace 27.4.2016 29.6.2016
Evidence pálení – postup ohlášení 27.4.2016
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2016 14.4.2016 3.5.2016
Záměr Obce Veliš – poskytnutí dotace pro TJ Sokol Veliš 30.3.2016
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015 30.3.2016 15.4.2016
Návrh rozpočtu obce Veliš na rok 2016 3.3.2016 30.3.2016
BENE-BUS – Rozpočet na rok 2016 29.2.2016 30.3.2016
BENE-BUS – Zpráva o hospodaření za rok 2015 29.2.2016 30.3.2016
Záměr Obce Veliš – nabídka prodeje pozemků v k.ú. Nespery 23.2.2016 30.3.2016
Veřejná vyhláška – umístění svislého dopravního značení na silnicích II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v působnosti CMS Vlašim 8.2.2016  3.3.2016

Pro podrobnosti klikněte na název dokumentu.

Archiv úřední desky

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Rozbor vody z vodovodu Veliš – říjen 2015 23.11.2015 10.12.2015
Návrh rozpočtu svazku obcí Blaník na rok 2016 6.11.2015 10.12.2015
Veřejná vyhláška – Oznámení zveřejnění návrhu územního plánu obce Veliš 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Základní členění území 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Hlavní výkres 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Veřejně prospěšné stavby 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Koordinační výkres 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Zábory půdního fondu 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Dopravní technická infrastruktura 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Širší vztahy 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Textová část 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Odůvodnění 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Tabulka ZPF 26.10.2015 10.12.2015
Usnesení – dražební vyhláška, č.j. 35 EX 1272 / 11-54 11.9.2015 25.9.2015
Rozbor vody z vodovodu Veliš – červenec 2015 31.8.2015 25.9.2015
Rozbor vody z vodovodu Lipiny – červenec 2015 31.8.2015 25.9.2015
Neinvestiční záměr Obce Veliš – oprava kapličky v Nesperách 5.8.2015 31.8.2015
Neinvestiční záměr Obce Veliš, příloha č. 2 – Výkaz výměr 5.8.2015 31.8.2015
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2014 26.5.2015 19.6.2015
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2014 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 26.5.2015 19.6.2015
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2014 – účetní sestavy 26.5.2015 19.6.2015
Usnesení – dražební vyhláška, č.j. 170 EX 216 / 15-9 20.5.2015 19.6.2015
Závěrečný účet svazku obcí Blaník za rok 2014 18.5.2015 19.6.2015
Výsledky rozboru vody z vodovodu Veliš – březen 2015 27.4.2015 18.5.2015
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014 20.3.2015 5.4.2015
Soutěž na prodej bytových jednotek města Vlašim 16.3.2015 27.4.2015
Záměr – poskytnutí dotace pro TJ Sokol Veliš 5.3.2015
Rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 – 2018 4.3.2015 20.3.2015
Návrh rozpočtu obce Veliš na rok 2015 4.3.2015 20.3.2015
Benebus – návrh rozpočtu na rok 2015 4.3.2015 20.3.2015
Benebus – výsledky auditu hospodaření za rok 2014 4.3.2015 20.3.2015
Benebus – zpráva o hospodaření za rok 2014 4.3.2015 20.3.2015
Oznámení a výzva – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 16.2.2015 4.3.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 9.1.2015 4.3.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí 25.11.2014 15.12.2014
Návrh rozpočtu svazku obcí Blaník na rok 2015 25.11.2014 15.12.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Veliš – červenec 2014 29.9.2014 20.10.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Lipiny – červenec 2014 29.9.2014 20.10.2014
Dražební vyhláška – usnesení 19.8.2014 29.9.2014
Informace ke komunálním volbám 2014 18.7.2014 19.8.2014
Dražební vyhláška 7.7.2014 19.8.2014
Závěrečný účet svazku obcí Blaník za rok 2013 30.5.2014 16.6.2014
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2013 23.5.2014 16.6.2014
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2013 – sestavy 23.5.2014 16.6.2014
Výsledky auditu hospodaření za rok 2013 23.5.2014 16.6.2014
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení projednání návrhu zadání UP Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Oznámení zahájení projednání návrhu zadání UP Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Zadání územního plánu Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Mapa – zadání ÚP obce Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Mapa – zadání ÚP obce Nespery 16.5.2014 16.6.2014
Mapa – zadání ÚP obce Lipiny 16.5.2014 16.6.2014
Oznámení o návrhu 3. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Vlašim 16.5.2014 16.6.2014
Vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí za rok 2014 16.5.2014 16.6.2014
Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu Daně z nemovitých věcí za rok 2014 16.5.2014 16.6.2014
Závěr auditu hospodaření obce Veliš za rok 2013 25.4.2014 16.5.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Veliš – březen 2014 15.4.2014 16.5.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Lipiny – březen 2014 15.4.2014 16.5.2014
Informace k volbám do EP 9.4.2014 16.5.2014
Pozvánka na 3.kolo setkání pracovních skupin MAS Blaník 9.4.2014 16.5.2014
Upozornění – změna ceny vody 26.3.2014 16.5.2014
Usnesení – dražební vyhláška 18.3.2014 16.5.2014
Benebus – rozpočet na rok 2014 18.3.2014 16.5.2014
Benebus – přehled hospodaření za rok 2013 18.3.2014 16.5.2014
Účetní závěrka obce Veliš za rok 2013 18.2.2014 7.3.2014
Přílohy účetní závěrky – účetní výkazy za rok 2013 18.2.2014 7.3.2014
Návrh rozpočtu obce Veliš pro rok 2014 18.2.2014 7.3.2014
Nabídka prodeje pozemku k.ú. Nespery 8.2.2014 25.2.2014