Aktuality

Pomníky obětem dvou světových válek ve Veliši

Několikrát týdně každý z nás projde nebo projede kolem dvou pomníků v parčíku vedle hasičské zbrojnice. Kdo z nás se tu aspoň na chvíli zastavil a přečetl si jména, která jsou do nich vytesána? Znali jste je? Víte něco o tom, kde a proč zemřeli?

Naši otcové a dědové je všechny znali osobně. Dnes by možná střípky vzpomínek ještě poskládali někteří z pamětníků.
Co má paměť sahá (tak do 70. Let), vybavuje se mi toto místo vždy upravené a uklizené. Nejhezčí je však teď.
park Veliš

V listopadu roku 2018 zadala obec Velíš stavební práce firmě pana Pavla Šimánka z Lipin č. p. 4. Výsledkem je krásně upravený prostor, kamenná dlažba kolem pomníků, prostě důstojné připomenutí odkazu předků.
Velíš žije, rozrůstá se a buduje. Pečuje o své občany současné a snaží se přilákat ty budoucí. Péčí o pomníky dává najevo úctu těm, kteří tu byli před námi.

Trocha historie na závěr:

Vyšší z pomníků připomíná I. světovou válku (1914-1918). Byl postaven 28. října 1920, tedy už 2park- původní roky po válce. Místo kolem něj chránila dřevěná zahrádka. Ta se dochovala až do roku 1951, kdy byla nahrazena zahrádkou železnou na betonové podezdívce.
Vytesáno je do něj 29 jmen.

Až 20 roků po II. světové válce, v roce 1965, byl zhotoven pomník druhý. Kvůli pohledu byly oba pomníky otočeny čelem k silnici.
Do něj je vytesáno 16 jmen. Některé příběhy z konce II. Světové války jsou podrobně zapsány v místní kronice. Je to především zásluhou pana řídícího Hausera, který zaznamenal vše podle vyprávění pamětníků.
Co kdybychom se rozpomenuli a tyto osudy přiblížili mladé generaci? Pokud by někdo z občanů byl ochoten vyprávět, ráda vše přepíšu do pokračování kroniky.

Pozn. Kdo chce vědět více o pomnících, podívá se do obecní kroniky, díl 2, str. 256. Koho zajímají osudy předků, zalistuje v díle 1. Zde najdete zápisy pana řídícího Hausera.

Hana Šundová

Na výlet do Nesper – sezona 2020

Spychar_Nespery

Zahájení sezóny 20. 6. 2020 – ukončení 26. 9. 2020

Běžná otevírací doba pro veřejnost: sobota od 10 do 16 hodin

Přijďte si posedět do starých časů…
Přijďte si prohlédnout výstavu starých předmětů dříve používaných v hospodářství a domácnosti.
Přijďte nahlédnout do pokojů vašich babiček a dědečků.
Zkuste uhodnout, co to je?

Pro školní děti je připravený pracovní list s křížovkou, pro menší skládání puzzlí, zábava okolo špýcharu.
Je možno využít blízké dětské hřiště.

Návštěvu špýcharu můžete spojit s procházkou po okolí kolem blízké farmy nebo s výletem na Blaník (cca 6 km směrem na Louňovice).

Máte- li zájem o návštěvu mimo určený čas, kontaktujte nás na telefonu 721 513 793, www.nespery-hasici.estranky.cz

Leták Nespery 2020

Informace pro občany obce Veliš v souvislosti se šířením koronaviru

Mimořádná opatření v obci Veliš

  • Od 18.3.2020 bude až do odvolání obecní úřad pro občany uzavřen
  • Obec Veliš vzhledem k nouzové situaci nabízí občanům, kteří zůstanou bez pomoci blízké osoby, nákup a dovoz léků a potravin. V případě potřeby volejte na tel.číslo: 777 174 870 (p.Kocourek)
  • Obec v nejbližších dnech doručí občanům roušky, které dala pro občany obce ušít

Informace pro občany – povinnost úhrady poplatků za psa a uložení odpadu na rok 2020

Upozorňujeme občany na povinnost úhrady poplatku ze psa a příspěvek za uložení odpadu na rok 2020.

Poplatek ze psa
Na základě OZV „O místním poplatku ze psa“ je splatnost nejpozději do 31.3 2020.

  • 100 Kč a za každého dalšího 200 Kč
  • 200 Kč v bytovém domě

Poplatek za uložení odpadu

Na základě OZV „O uložení odpadu“ je splatnost nejpozději do 31.5.2020.

  • 100 Kč – trvale žijící osoba
  • 300 Kč – rekreační objekt

Možnosti platby

  • V hotovosti do pokladny – v úředních hodinách na OÚ
  • Bezhotovostně na účet obce Veliš – číslo účtu 320083319/0800, s níže uvedených variabilním symbolem. Do poznámky pro příjemce uveďte jména a příjmení, případně i adresu.
Variabilní symbol – poplatek ze psa Variabilní symbol – uložení odpadu
Veliš 11341 Veliš 11337
Nespery 21341 Nespery 21337
Lipiny 31341 Lipiny 31337
Sedlečko 41341 Sedlečko 41337