Římskokatolická farnost

Do velíšské farnosti spadají obce Veliš, Sedlečko, Lipiny, Nespery, Ostrov.

Bohoslužby
čtvrtek  od 17.30 hod.
neděle od 8.00 hod.

 

 

Správce farnosti

p. Vojtěch Smolka

Kontakt: