Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš

Ve středu 27. února 2019 od 18.00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti OÚ ve Veliši Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš.

Program zasedání:

  • rozpočet obce na rok 2019
  • plán činnosti na rok 2019
  • různé
  • diskuze