Aktuální informace pro občany – informace o odpadech a místních poplatcích

Od 1.1.2022 nabývá platnosti nový odpadový zákon, kterým se podstatně mění vybírání finanční úhrady za likvidaci komunálního odpadu od fyzických a právnických osob.
V návaznosti na novou právní úpravu bude od 1.1.2022 také náš obecní systém odpadového hospodářství obsahovat pro nás občany důležité změny.
Podrobné informace včetně výše a způsobu úhrady likvidace domovních odpadů a dalších místních poplatků naleznete na úřední desce.