Benefiční adventní koncert v kostele sv. Josefa ve Veliši

Diptheria

V neděli 27. listopadu 2022 od 15 hodin proběhne v kostele sv. Josefa ve Veliši benefiční adventní koncert pěveckého sboru DIPHTHERIA.

Cílem koncertu je finančně podpořit charitní domov Město Dobra v ukrajinském městě Černivci. Město se nachází 30 km od rumunských hranic. Charitní domov Město Dobra aktuálně pečuje o 300 sirotků, převážně válečných, o matky na okraji společnosti a o 100 dalších lidí, kteří válkou přišli o střechu nad hlavou. Rozloha charitního domova je 4000 m2. Aktuálně se staví již čtvrtý obytný blok pro budoucí obyvatele. Zakladatelkou je Marta Levčenko, která prosí o finanční a materiální pomoc (zimní oblečení, potraviny…). Rozhodli jsme se tento projekt podpořit formou koncertu a finanční sbírky.

Dárci mohou přispívat na transparentní účet farnosti Veliš:
194711635/0300
VS: 271122
pozn. k převodu: dar pro Město Dobra.

Prostředky budou následně převedeny na účet charitního domova.

SVĚTLO NADĚJE Adventní koncert ve Veliši