Uncategorized

Šetření s vodou

Vzhledem k velmi suchému období žádáme občany, aby šetřili pitnou vodou z obecních vodovodů.

Z tohoto důvodu se s okamžitou platností zakazuje používat vodu z obecního vodovodu k jiným účelům než jako vodu pitnou. Neboť jejím plýtváním, t.j. zaléváním zahrádek, mytím aut, napouštění bazénů, apod. by hrozilo, že z nedostatku vody ve studních bude nutné dodávky pitné vody omezit či zcela přerušit.