Lipiny

Historie

Lipiny byly založeny asi roku 1798 (přesně nezjištěno) a postaveny na panské půdě. Nachází se asi 1,5 km na západ od Veliše. Leží v katastrálním území Veliš o výměře 7,52 km². Lipiny nemají svůj katastr jako Nespery, Sedlečko nebo Hrzín.

Za císaře Josefa II byly všechny pozemky změřeny kvůli zdanění (Josefinský katastr z roku 1785 – 1789), avšak velíšští sousedé s rychtářem v čele prohlásili, že tuto půdu nechtějí, aby z ní nemuseli platit daně. Po tomto odmítnutí si tyto pozemky zabrala vlašimská vrchnost a staly se půdou panskou (dominikální). Z této půdy pak vlašimští páni přidělovali zájemcům výměru na postavení chalup. Majitelé, většinou chalupníci, tu tkali plátno. Chodili buď do Domašína nebo do Postupic pro materiál, který doma zpracovávali a hotové výrobky odváděli.

Slavnost svěcení kapličky, zvonu a sošky Pany Marie Lurdské v Lipinech se odehrálo dne 21. 9. 1969.

Dne 10.8.1970 si obyvatelé Lipin vsadili do místní kapličky žulovou desku s textem: „Na počest Marie Panny stavěli lipinští sami.“, kterou objednal pan Karel Kocourek z Lipin v dubnu 1970 v Nesperách u kameníka Václava Tomana z Benešova a stála 250,-Kč,

Fotografie z Lipin si můžete prohlédnout zde

Informace o historii Lipin sepsal pan Petr Vašek v r. 2019.