Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

Pro podrobnosti klikněte na název dokumentu.

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy – Odchylky v ustanoveních lesního zákona – změna a doplnění – 12/2019 10.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 4.12.2019
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a jejich třídy 3.12.2019 20.12.2019
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2020 2.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Blaník pro roky 2021 – 2023 2.12.2019
Rozbor vody – vodovod Veliš – říjen 2019 26.11.2019
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 4.12.2019 20.11.2019 4.12.2019
Oznámení o provádění pravidelných odečtů elektroměrů 12.11.2019 5.12.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a jejich třídy
Příloha – Pasport místních komunikací
23.10.2019 18.11.2019
Úplná uzavírka silnice č. III/1256 v úseku křižovatka Hradiště – most ev.č.1256-5 v termínu 14.10.-17.10.2019
Příloha č.1 – Nákres objízdné trasy
9.10.2019 26.10.2019
Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 4/2019 21.10.2019 6.11.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 4.10.2019 19.11.2019
Prověření možnosti využití Územní studie krajiny ORP Vlašim
Příloha č.1 – Prověření možnosti využití Územní studie krajiny ORP Vlašim
30.9.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 20.9.2019
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.9.2019 18.9.2019 27.9.2019
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 16.9.2019 30.8.2019 16.9.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled dotčených parcel v KÚ Veliš
2.9.2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy – Odchylky v ustanoveních lesního zákona – změna a doplnění 2.9.2019
Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 3/2019 26.8.2019 12.9.2019
Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2019 26.8.2019 12.9.2019
Nařízení Města Vlašim č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim) zařizovacího obvodu (ZO Vlašim) 14.8.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – částečná a úplná uzavírka silnice č. II/125 ve Vlašimi
Situační nákres částečné a úplné uzavírky
14.8.2019 30.8.2019
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Nespery 11.7.2019
Rozbor vody – vodovod Veliš – červen 2019 1.7.2019 26.11.2019
Rozbor vody – vodovod Lipiny – červen 2019 1.7.2019 26.11.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 20.6.2019
Řád veřejného pohřebiště Obce Veliš 20.6.2019 16.7.2019
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Schválení návrhu KPÚ v k.ú. Nespery
Příloha č. 1
Příloha č. 4
20.6.2019
Schválení závěrečného účtu obce Veliš za rok 2018 19.6.2019
Obecně závazná vyhláška Obce Veliš č. 1/2019 19.6.2019
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 19.6.2019 10.6.2019 19.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Blaník za rok 2018 29.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Blaník za rok 2018 29.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Veliš za rok 2018 24.5.2019
Návrh závěrečného účtu Obce Veliš za rok 2018
Finanční a účetní výkazy za rok 2018
24.5.2019 19.6.2019
Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2019 3.5.2019
Záměr prodeje části pozemků ve vlastnictví Obce Veliš
Geometrický plán č. 65-15/2018
12.4.2019  30.4.2019
Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie 12.4.2019 20.5.2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy – Odchylky v ustanoveních lesního zákona 4.4.2019
Informace o počtu a sídle volebního okrsku – Volby do Evropského parlamentu 4.4.2019 26.5.2019
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 3.4.2019 26.3.2019 3.4.2019
Rozpočet Obce Veliš na rok 2019 11.3.2019
Střednědobý výhled Obce Veliš na období 2020 – 2021 11.3.2019
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2019 11.3.2019
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 6.3.2019 25.3.2019
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 1.3.2019
Záměr prodeje části pozemků p.č. 401/1 a 401/4 v k.ú. Nespery 1.3.2019 17.3.2019
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.2.2019 19.2.2019 27.2.2019
Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2019 11.2.2019 27.2.2019
Návrh střednědobého výhledu Obce Veliš na období 2020 – 2021 11.2.2019 27.2.2019
Rozbor vody – vodovod Veliš – leden 2019 5.2.2019 27.2.2019
Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2018 1.2.2019
Účetní závěrka Obce Veliš za rok 2018 1.2.2019
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nespery 21.1.2019
Pravidla rozpočtového provizoria – 2019 3.1.2019 2.1.2020
Rozpočtová odpovědnost – 2019 3.1.2019 2.1.2020
Rozbor vody – vodovod Veliš – prosinec 2018 21.12.2018 21.1.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2018 8.12.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Úplná uzavírka komunikace směr Bedřichovice – prodloužení terminu do 4.12.2018 18.00 hod.
Mapa objízdné trasy – úplná uzavírka komunikace směr Bedřichovice
3.12.2018 19.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2019 3.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blaník pro roky 2020 – 2022 3.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 17.11.2018
Rozbor vody – vodovod Veliš – říjen 2018 16.11.2018 2.12.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Úplná uzavírka komunikace směr Bedřichovice
Mapa objízdné trasy – úplná uzavírka komunikace směr Bedřichovice
16.11.2018  2.12.2018
BENE-BUS – Návrh rozpočtu na rok 2019 9.11.2018
BENE-BUS – Střednědobý výhled rozpočtu 9.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva Obce Veliš 20.10.2018 9.11.2018
Pozvánka na závěrečné jednání – KPÚ KÚ Nespery 11.10.2018 26.10.2018
Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Veliš 11.10.2018 26.10.2018
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2018 7.10.2018 26.10.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Oprava komunikace od křižovatky směr Bedřichovice
Částečná uzavírka komunikace – směr Bedřichovice – nákres situace
3.10.2018 20.10.2018
Nařízení Středočeského kraje č. 2/2018 – Stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 3.9.2018 20.9.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 25.8.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Oprava komunikace Polánka – Nesperská Lhota
Uzavírka komunikace Polánka – Nesperská Lhota – nákres situace
4.8.2018 20.8.2018
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy v KÚ Nespery 30.7.2018 30.8.2018
Oznámení – upozornění na šetření s vodou z obecních vodovodů 25.7.2018  30.8.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka KPÚ k.ú. Nespery 18.7.2018 30.8.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 10.7.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka KPÚ k.ú. Nespery 10.7.2018 30.7.2018
Rozbor vody – vodovod Veliš 6.7.2018 25.7.2018
Rozbor vody – vodovod Lipiny 6.7.2018 25.7.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka KPÚ k.ú. Veliš 2.7.2018 30.7.2018
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Veliš
Geometrický plán 202-6/2018
29.6.2018 17.7.2018
Změna územního plánu Obce Veliš 28.6.2018 18.7.2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Veliš na volební období 2018-2022 28.6.2018 18.7.2018
Záměr prodeje části pozemků ve vlastnictví Obce Veliš
Mapa parcela č. 115/4 KÚ Veliš
Mapa parcela č. 204/1 KÚ Sedlečko
28.6.2018 18.7.2018
KPÚ v KÚ Veliš – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 28.6.2018 18.7.2018
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2017
Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Příloha č.2 – Finanční výkazy
Příloha č.3 – Rozvaha
Příloha č.4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha č.5 – Příloha účetní závěrky
Příloha č.6 – Konsolidace
27.6.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. 217/6 v KÚ Veliš 21.6.2018 11.7.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Blaník za rok 2017
Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Příloha č.2 – Finanční výkazy
Příloha č.3 – Rozvaha
Příloha č.4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha č.5 – Příloha účetní závěrky
1.6.2018  20.6.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 31.5.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Oprava komunikace ve Veliši – dočasná uzavírka
Oprava komunikace ve Veliši – dočasná uzavírka – nákres situace
29.5.2018  16.6.2018
GDPR – Ochrana osobních údajů
GDPR – prohlášení o zpracování osobních údajů
25.5.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení – Rodinná usedlost Nespery 25.5.2018  15.6.2018
Návrh závěrečného účtu obce Veliš za rok 2017
Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Příloha č.2 – Finanční výkazy
Příloha č.3 – Rozvaha
Příloha č.4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha č.5 – Příloha účetní závěrky
Příloha č.6 – Konsolidace
6.6.2018  27.6.2018
BENE-BUS – oznámení o zveřejnění schválených dokumentů 24.4.2018
Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Veliš
Geometrický plán č. 203-9/2018
19.4.2018  9.5.2018
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba 11.4.2018  27.4.2018
Protokol o schválení účetní závěrky Obce Veliš za rok 2017 2.4.2018
Oznámení o změně úředních hodin na OÚ Veliš od 1.4.2018 28.3.2018
Rozpočet Obce Veliš na rok 2018 16.3.2018  11.3.2019
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2018 16.3.2018  11.3.2019
Střednědobý výhled Obce Veliš na období 2019 – 2020 16.3.2018
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – Rodinná usedlost Nespery 12.3.2018 29.3.2018
Rozbor vody – vodovod Veliš 12.3.2018 29.3.2018
Rozbor vody – vodovod Lipiny 12.3.2018 29.3.2018
DSO BENEBUS – závěrečný účet za rok 2017 12.3.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled parcel a osob
8.3.2018 29.3.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 5.3.2018
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 5.3.2018
Návrh rozpočtu obce Veliš na rok 2018 1.3.2018 16.3.2018
Návrh střednědobého výhledu obce Veliš na roky 2019-2020 1.3.2018 16.3.2018
Účetní závěrka obce Veliš za rok 2017 5.2.2018 15.3.2018
Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2017 5.2.2018 15.3.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta – 2. kolo 15.1.2018  5.2.2018
Pravidla rozpočtového provizoria – 2018 5.1.2018  3.1.2019
Rozpočtová odpovědnost – 2018 5.1.2018 3.1.2019
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 28.12.2017
Oznámení o zveřejnění – DSO BENE-BUS 20.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 5.12.2017
Výsledky rozboru vody – vodovod Veliš – říjen 2017 23.11.2017
Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2018 23.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2018 22.11.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blaník na roky 2019 – 2021 22.11.2017
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku a stavbě v KÚ Domašín 16.11.2017 3.12.2017
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Zpracování nahodilých těžeb v lesích 12.11.2017 27.11.2017
Nabídka pozemků k pronájmu – KÚ Nespery
Příloha – Výčet pozemků k pronájmu
1.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 31.10.2017
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba 18.10.2017
Usnesení – přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – Rodinná usedlost Nespery 12.10.2017 28.10.2017
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 25.9.2017 13.10.2017
Nabídka – Pronájem restaurace ve Veliši 25.9.2017
Kotlíková dotace pro občany Středočeského kraje 25.9.2017
Výsledek dílčího auditu hospodaření obce Veliš 14.9.2017 1.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2.9.2017 1.11.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 1.9.2017
Nabídka pozemků k pronájmu – KÚ Nespery
Příloha – Výčet pozemků k pronájmu
2.8.2017 1.9.2017
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21.7.2017 28.7.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 1.7.2017
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2016
Schválení závěrečného účtu obce Veliš za rok 2016
Příloha 1 – Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
Příloha 2 – Finanční výkazy
Příloha 3 – Rozvaha
Příloha 4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha 5 – Účetní závěrka
Příloha 6 – Konsolidace
1.7.2017
Oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků v rámci KPÚ – k.ú. Nespery 29.6.2017 15.7.2017
Usnesení o ustanovení opatrovníkem – KPÚ Veliš k.ú. Nespery 16.6.2017 7.7.2017
Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Veliš 15.6.2017
Návrh – Závěrečný účet DSO Blaník za rok 2016
Příloha 1: Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
Příloha 2: Finanční výkazy
Příloha 3: Rozvaha
Příloha 4: Výkaz zisků a ztrát
Příloha 5: Příloha účetní závěrky
5.6.2017
Záměr obce Veliš – prodej části pozemku k.ú. Veliš
Příloha 1: Geometrický plán – grafická část
Příloha 2: Geometrický plán – popisná část
5.6.2017 30.6.2017
Návrh – Závěrečný účet obce Veliš za rok 2016
Příloha 1 – Zpráva o výsledku kontroly hospodaření
Příloha 2 – Finanční výkazy
Příloha 3 – Rozvaha
Příloha 4 – Výkaz zisků a ztrát
Příloha 5 – Účetní závěrka
Příloha 6 – Konsolidace
5.6.2017 30.6.2017
Pokyny pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého 16.5.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 2.5.2017
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28.4.2017 5.6.2017
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 2.4.2017 28.4.2017
Rozpočet Obce Veliš na rok 2017
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2017
1.4.2017
Střednědobý výhled Obce Veliš na období 2017-2018 1.4.2017
Záměr Obce Veliš – poskytnutí dotace pro TJ Sokol Veliš 31.3.2017
BENE-BUS – střednědobý výhled rozpočtu 13.3.2017 31.3.2017
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na rok 2017 13.3.2017 31.3.2017
Zpráva o hospodaření Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS za rok 2016 13.3.2017 31.3.2017
Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2017 2.3.2017 31.3.2017
Oznámení o zveřejnění – Rozpočtová odpovědnost 2.3.2017
Návrh střednědobého výhledu Obce Veliš na období 2017-2018 2.3.2017 31.3.2017
Odstávka el. proudu – Nespery – 24.3.2017 2.3.2017 31.3.2017
Obecně závazná vyhláška Obce Veliš č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod 20.2.2017 31.3.2017
Odstávka el. proudu – Veliš – 28.2.2017 17.2.2017 1.3.2017
Odstávka el. proudu – Lipiny a Sedlečko – 28.2.2017 17.2.2017 1.3.2017
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o zrušení a uznání honitby Blaník 15.2.2017 1.3.2017
Opatření obecné povahy – odchylný postup při usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod 15.2.2017 1.3.2017
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se stanovuje odchylný postup při usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod 15.2.2017 1.3.2017
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.2.2017 1.3.2017
Oznámení o podaném odvolání ve věci zrušení a uznání honitby „Blaník“ 7.1.2017 23.1.2017
Pravidla Rozpočtového provizoria 2.1.2017
Oznámení zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Veliš
Konečná podoba dokumentace ÚP je k dispozici zde.
23.12.2016
Vyhláška – ÚP obce Veliš 30.11.2016 15.12.2016
ÚP obce Veliš – textová část 30.11.2016 15.12.2016
ÚP obce Veliš – výkresy 30.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí o zrušení a uznání honitby Blaník 21.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí o zrušení a uznání honitby Blaník – přílohy 21.11.2016 15.12.2016
Usnesení – dražební vyhláška č.j. 35 EX 1272/11-69 14.11.2016 15.12.2016
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí – Postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje 20.10.2016 15.12.2016
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2017 6.10.2016 15.12.2016
Zahájení řízení o zániku honitby Blaník 25.9.2016 16.10.2016
Oznámení – Ukončení veřejného projednání o návrhu ÚP Veliš a pozvání na nové veřejné projednání – Řízení o návrhu ÚP Veliš 6.9.2016  18.10.2016
Veřejná vyhláška – Oznámení ukončení veřejného projednání o návrhu ÚP Veliš a pozvání na nové veřejné projednání – Řízení o návrhu ÚP Veliš 6.9.2016  18.10.2016
ÚP – Základní členění území 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Hlavní výkres 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Veřejně prospěšné stavby 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Koordinační výkres 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Zábory půdního fondu 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Dopravní technická infrastruktura 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Širší vztahy 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Textová část 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Odůvodnění 8.8.2016  18.10.2016
ÚP – Tabulka ZPF 8.8.2016  18.10.2016
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Veliš 26.7.2016  18.10.2016
Upozornění pro občany – pitná voda 3.6.2016 18.7.2016
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2015 19.5.2016 29.6.2016
Příloha závěrečného účtu obce Veliš za rok 2015 – Výkazy hospodaření a plnění rozpočtu 19.5.2016 29.6.2016
Závěr auditu hospodaření obce Veliš za rok 2015 (celá zpráva o výsledcích auditu je k dispozici v úředních hodinách na OÚ Veliš) 19.5.2016 29.6.2016
Závěrečný účet hospodaření DSO Blaník za rok 2015 19.5.2016 29.6.2016
Oznámení – Vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Nespery 8.5.2016 29.6.2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Blaník za rok 2015 3.5.2016 29.6.2016
Pálení čarodějnic – praktické informace 27.4.2016 29.6.2016
Evidence pálení – postup ohlášení 27.4.2016
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2016 14.4.2016 3.5.2016
Záměr Obce Veliš – poskytnutí dotace pro TJ Sokol Veliš 30.3.2016
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015 30.3.2016 15.4.2016
Návrh rozpočtu obce Veliš na rok 2016 3.3.2016 30.3.2016
BENE-BUS – Rozpočet na rok 2016 29.2.2016 30.3.2016
BENE-BUS – Zpráva o hospodaření za rok 2015 29.2.2016 30.3.2016
Záměr Obce Veliš – nabídka prodeje pozemků v k.ú. Nespery 23.2.2016 30.3.2016
Veřejná vyhláška – umístění svislého dopravního značení na silnicích II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v působnosti CMS Vlašim 8.2.2016  3.3.2016
Rozbor vody z vodovodu Veliš – říjen 2015 23.11.2015 10.12.2015
Návrh rozpočtu svazku obcí Blaník na rok 2016 6.11.2015 10.12.2015
Veřejná vyhláška – Oznámení zveřejnění návrhu územního plánu obce Veliš 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Základní členění území 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Hlavní výkres 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Veřejně prospěšné stavby 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Koordinační výkres 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Zábory půdního fondu 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Dopravní technická infrastruktura 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Širší vztahy 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Textová část 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Odůvodnění 26.10.2015 10.12.2015
Návrh ÚP – Tabulka ZPF 26.10.2015 10.12.2015
Usnesení – dražební vyhláška, č.j. 35 EX 1272 / 11-54 11.9.2015 25.9.2015
Rozbor vody z vodovodu Veliš – červenec 2015 31.8.2015 25.9.2015
Rozbor vody z vodovodu Lipiny – červenec 2015 31.8.2015 25.9.2015
Neinvestiční záměr Obce Veliš – oprava kapličky v Nesperách 5.8.2015 31.8.2015
Neinvestiční záměr Obce Veliš, příloha č. 2 – Výkaz výměr 5.8.2015 31.8.2015
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2014 26.5.2015 19.6.2015
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2014 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 26.5.2015 19.6.2015
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2014 – účetní sestavy 26.5.2015 19.6.2015
Usnesení – dražební vyhláška, č.j. 170 EX 216 / 15-9 20.5.2015 19.6.2015
Závěrečný účet svazku obcí Blaník za rok 2014 18.5.2015 19.6.2015
Výsledky rozboru vody z vodovodu Veliš – březen 2015 27.4.2015 18.5.2015
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014 20.3.2015 5.4.2015
Soutěž na prodej bytových jednotek města Vlašim 16.3.2015 27.4.2015
Záměr – poskytnutí dotace pro TJ Sokol Veliš 5.3.2015
Rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 – 2018 4.3.2015 20.3.2015
Návrh rozpočtu obce Veliš na rok 2015 4.3.2015 20.3.2015
Benebus – návrh rozpočtu na rok 2015 4.3.2015 20.3.2015
Benebus – výsledky auditu hospodaření za rok 2014 4.3.2015 20.3.2015
Benebus – zpráva o hospodaření za rok 2014 4.3.2015 20.3.2015
Oznámení a výzva – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 16.2.2015 4.3.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 9.1.2015 4.3.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí 25.11.2014 15.12.2014
Návrh rozpočtu svazku obcí Blaník na rok 2015 25.11.2014 15.12.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Veliš – červenec 2014 29.9.2014 20.10.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Lipiny – červenec 2014 29.9.2014 20.10.2014
Dražební vyhláška – usnesení 19.8.2014 29.9.2014
Informace ke komunálním volbám 2014 18.7.2014 19.8.2014
Dražební vyhláška 7.7.2014 19.8.2014
Závěrečný účet svazku obcí Blaník za rok 2013 30.5.2014 16.6.2014
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2013 23.5.2014 16.6.2014
Závěrečný účet obce Veliš za rok 2013 – sestavy 23.5.2014 16.6.2014
Výsledky auditu hospodaření za rok 2013 23.5.2014 16.6.2014
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení projednání návrhu zadání UP Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Oznámení zahájení projednání návrhu zadání UP Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Zadání územního plánu Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Mapa – zadání ÚP obce Veliš 16.5.2014 16.6.2014
Mapa – zadání ÚP obce Nespery 16.5.2014 16.6.2014
Mapa – zadání ÚP obce Lipiny 16.5.2014 16.6.2014
Oznámení o návrhu 3. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Vlašim 16.5.2014 16.6.2014
Vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí za rok 2014 16.5.2014 16.6.2014
Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu Daně z nemovitých věcí za rok 2014 16.5.2014 16.6.2014
Závěr auditu hospodaření obce Veliš za rok 2013 25.4.2014 16.5.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Veliš – březen 2014 15.4.2014 16.5.2014
Výsledky rozboru vody – vodovod Lipiny – březen 2014 15.4.2014 16.5.2014
Informace k volbám do EP 9.4.2014 16.5.2014
Pozvánka na 3.kolo setkání pracovních skupin MAS Blaník 9.4.2014 16.5.2014
Upozornění – změna ceny vody 26.3.2014 16.5.2014
Usnesení – dražební vyhláška 18.3.2014 16.5.2014
Benebus – rozpočet na rok 2014 18.3.2014 16.5.2014
Benebus – přehled hospodaření za rok 2013 18.3.2014 16.5.2014
Účetní závěrka obce Veliš za rok 2013 18.2.2014 7.3.2014
Přílohy účetní závěrky – účetní výkazy za rok 2013 18.2.2014 7.3.2014
Návrh rozpočtu obce Veliš pro rok 2014 18.2.2014 7.3.2014
Nabídka prodeje pozemku k.ú. Nespery 8.2.2014 25.2.2014