Obecní vyhlášky

Platné obecní vyhlášky

Název PDF
 OZV č. 2/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství PDF
 OZV č. 1/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství PDF
 Řád veřejného pohřebiště obce Veliš (účinný od 15.7.2019) PDF
 OZV č. 1/2017 – o stanovení společného školského obvodu PDF
 OZV č. 1/2009 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velíš PDF
 OZV č. 2/2009 – o místním poplatku ze psů PDF
 OZV č. 3/2009 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDF
 OZV č. 4/2009 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Velíš PDF
 Hřbitovní řád obce Veliš PDF

Obecní vyhlášky jsou k dispozici ve formátu PDF (Adobe Acrobat).