Úřední deska

Úřední deska

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blaník 1.12.2022  
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 2.12.2022 25.11.2022
Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2024-2026
16.11.2022  
Protokol o zkoušce pitné vody č. 9201/22 (měření a hodnocení objemové aktivity radonu – vodovod Lipiny 11.11.2022
Protokol o zkoušce pitné vody č. 10241/22 – vodovod Lipiny 11.11.2022
Informace o termínu odečtu elektroměrů – ČEZ Distribuce a.s. 10.11.2022
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č. 59640/2022-16212
Příloha č. 1 k veřejné vyhlášce MZE č. 59640/2022-16212
3.11.2022  
Protokol o zkoušce pitné vody č. 9382/22 – vodovod Veliš 31.10.2022
Protokol o zkoušce pitné vody č. 9383/22 – vodovod Lipiny 31.10.2022
Výběrové řízení na pozici – Účetní Obce Veliš 25.10.2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-015/a> 13.10.2022
Veřejné zasedání ustavujícího zastupitelstva Obce Veliš dne 20.10.2022 13.10.2022
OOP – Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod 7.10.2022
Výsledky 2. kola setnátních voleb 2022 1.10.2022
Nařízení Města Vlašim č. 1/2022 – o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Dolní Kralovice 29.9.2022
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Veliš 24.9.2022
Výsledky 1. kola setnátních voleb 2022 24.9.2022
Rozpočtové opatření Obce Veliš č.3/2022 15.9.2022
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 14.9.2022 6.9.2022
Záměr směny a prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Veliš v k.ú. Veliš
Návrh GP k záměru směny a prodeje pozemků
26.8.2022  14.9.2022
VV – OOP – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – uzavírka Jankov – Skrýšov
Příloha – schéma dopravního značení – objízdná trasa
18.7.2022
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zvěstov
Podrobné informace o návrhu změny UP jsou dostupné na webových stránkách Obce Zvěstov
18.7.2022
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 10.7.2022
Záměr prodeje části pozemku z majetku Obce Veliš – p.č. 414/4 k.ú. Nespery
Návrh geometrického plánu č. 152-18/2020 k.ú. Nespery
7.7.2022  25.7.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – kormorán velký
Příloha – Návrh opatření
2.7.2022
Rozpočtové opatření Obce Veliš č.2/2022 1.7.2022
Závěrečný účet Obce Veliš za rok 2021
Příloha – účetní výkazy za rok 2021
24.6.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2021 24.6.2022
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 22.6.2022 14.6.2022
Rozbor vody – vodovod Veliš – duben 2022 1.6.2022
Veřejná vyhláška – projednání změny č. 7 územního plánu města Vlašim
Příloha – Změna č.7 UP Vlašim – textová část
Příloha – Změna č.7 UP Vlašim – výkresová část
23.5.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – uzavírka Čestín – Bedřichovice
Příloha – schéma dopravního značení – objízdná trasa
23.5.2022
Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2021 11.5.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2021 11.5.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2021 11.5.2022
Návrh závěrečného účtu Obce Veliš za rok 2021
Příloha – účetní výkazy za rok 2021
11.5.2022 24.6.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – uzavírka Vlašim – Veliš II. část (Vlašim ulice Velíšská – okružní křižovatka u Lidlu)
Příloha – schéma dopravního značení – objízdná trasa
6.5.2022
Veřejná vyhláška – 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje 6.5.2022
Rozpočtové opatření Obce Veliš č.1/2022 28.4.2022
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021 28.4.2022
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021 28.4.2022
Veřejná vyhláška – oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu – Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 26.4.2022
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.4.2022 18.4.2022
Rozbor vody – vodovod Veliš – leden 2022 11.4.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – uzavírka silnice Vlašim – Veliš – etapa III 11.4.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – uzavírka silnice Vlašim – Veliš
Příloha 1- schéma dopravního značení – objízdná trasa
Příloha 2- schéma dopravního značení – objízdná trasa
30.3.2022
Návrh závěrečného účtu DSO Blaník za rok 2021 29.3.2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha – Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (aktualizace 1.2.2022)
17.3.2022
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – okres Benešov
Příloha – schéma dopravního značení
2.3.2022
Rozpočet Obce Veliš na rok 2022
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2022
28.2.2022
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Veliš na roky 2023-2024 28.2.2022
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – cestmistrovství Vlašim
Příloha – mapa silniční sítě
28.2.2022
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 23.2.2022 15.2.2022
Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2022 31.1.2022 28.2.2022
Návrh střednědobého výhled rozpočtu Obce Veliš na roky 2023-2024 31.1.2022 28.2.2022
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy MZe
Národní plán povodí Labe
Národní plán povodí Dunaje
Národní plán povodí Odry
28.1.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Schémata pro označení pracovních míst v obci
Schémata pro označení pracovních míst mimo obec
10.1.2022
Pravidla rozpočtového provizoria – 2022 1.1.2022
Rozpočtová odpovědnost – 2022 1.1.2022
Aktuální informace pro občany – informace o odpadech a místních poplatcích 30.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Veliš č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.12.2021 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Veliš č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 1.1.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021 15.12.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 15.12.2021 7.12.2021
Rozhodnutí – dohoda o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků 6.12.2021
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – havárie mostu Nespery 3.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Blaník na roky 2022 – 2025 1.12.2021
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2022 1.12.2021
Záměr prodeje části pozemku z majetku Obce Veliš – p.č. 401/4 k.ú. Nespery
Návrh geometrického plánu – – p.č. 401/4 k.ú. Nespery
24.11.2021  13.12.2021
Opatření obecné povahy – úplná uzavírka silnice č.III/1124 Nespery ve dnech 22.11.2021 – 24.11.2021
Příloha č. 1 – Mapa objízdné trasy
15.11.2021
Záměr prodeje pozemku z majetku Obce Veliš – p.č. 478 k.ú. Nespery 12.11.2021 30.11.2021
Rozbor vody – vodovod Veliš – říjen 2021 11.11.2021
Rozbor vody – vodovod Lipiny – říjen 2021 11.11.2021
Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu změny č. 7 Územního plánu Vlašim 4.11.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 22.10.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 20.10.2021 11.10.2021
Veřejná vyhláška – oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa 11.10.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 24.9.2021
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Příloha č. 1 – OOP MZe
16.9.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 22.9.2021 12.9.2021
Informace o sídlech a počtech volebních okrsků 24.8.2021
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – aktualizace k 1.8.2021 24.8.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 20.7.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 19.7.2021 10.7.2021
Závěrečný účet Obce Veliš za rok 2020
Příloha – Výkazy hospodaření
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Veliš za rok 2020
5.7.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 30.6.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 30.6.2021 22.6.2021
Návrh závěrečného účtu Obce Veliš za rok 2020
Příloha – Výkazy hospodaření
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Veliš za rok 2020
8.6.2021 5.7.2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy – O vydání Národního plánu povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje
Návrh opatření o vydání Národního plánu povodí Labe
Návrh opatření o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Návrh opatření o vydání Národního plánu povodí Odry
Seznam obcí dle povodí
31.5.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 27.5.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Blaník za rok 2020 25.5.2021 8.6.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.5.2021 18.5.2021
Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 svazku obcí BENE-BUS 18.5.2021
Rozbor vody – vodovod Veliš – duben 2021 14.5.2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – údržbové a stavební práce na silnicích II. a III. třídy v obvodu působnosti ORP Vlašim 3.5.2021
Veřejná vyhláška – Zpřístupnění náhledu předpisů daně z nemovitosti pro rok 2021 – nepřihlášené subjekty 21.4.2021
Veřejná vyhláška – Zpřístupnění náhledu předpisů daně z nemovitosti pro rok 2021 – přihlášené subjekty 9.4.2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Schémata pro označení pracovních míst mimo obec
23.3.2021
Informace o zřízení testovacího místa COVID ve Vlašimi 20.3.2021
Rozpočet Obce Veliš na rok 2021 12.3.2021 28.2.2022
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2021 12.3.2021 28.2.2022
Střednědobý výhled Obce Veliš na období 2022 – 2023 12.3.2021 28.2.2022
Informace pro občany – platba poplatků 12.3.2021
Protokol o schválení účetní závěrky Obce Veliš za rok 2020 4.3.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 3.3.2021 23.2.2021
Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2021 15.2.2021 12.3.2021
Návrh střednědobého výhledu Obce Veliš na období 2022 – 2023 15.2.2021 12.3.2021
Závěrečná inventurní zpráva Obce Veliš za rok 2020 4.2.2021 4.3.2021
Návrh účetní závěrky Obce Veliš za rok 2020 4.2.2021 4.3.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 3.2.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 5.2.2021 28.1.2021
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v KÚ Veliš 14.1.2021
Pravidla rozpočtového provizoria – 2021 2.1.2021
Rozpočtová odpovědnost – 2021 2.1.2021
Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Veliš p.č. 1924/1 v KÚ Veliš 21.12.2020 8.1.2021
BENE-BUS Rozpočtové opatření č. 1/2020 7.12.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 Obce Veliš 5.12.2020
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 4.12.2020 25.11.2020
Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2021 24.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blaník na roky 2022 – 2024 24.11.2020
Informace Městského úřadu Vlašim k dočasnému uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů 28.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 8/2020 12.10.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Obce Veliš 12.9.2020
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 9.9.2020 1.9.2020
Oznámení Rozhodnutí schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš veřejnou vyhláškou
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Veliš
11.8.2020 27.8.2020
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Postupice
Schéma změn mapového podkladu
Rozsah změn mezi VJ a opakovaným VJ
4.8.2020
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství – změna a doplnění OOP MZe vydané 2.4.2020 č.j. 17110/2020-MZE-16212/a> 4.8.2020
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Veliš p.č. 401/5 a 463 v KÚ Nespery 26.6.2020 15.7.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 Obce Veliš 21.6.2020
Závěrečný účet Obce Veliš za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
19.6.2020 5.7.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 17.6.2020 10.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Blaník za rok 2019 9.6.2020 23.6.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Veliš za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
1.6.2020 17.6.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Obce Veliš 28.5.2020
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ORP Vlašim 28.5.2020
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.5.2020 19.5.2020
Rozbor vody – vodovod Veliš – duben 2020 19.5.2020
Rozbor vody – vodovod Lipiny – duben 2020 19.5.2020
Veřejná vyhláška – Zahájení pořízení 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim 12.5.2020
Územní plán Veliš – úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP
ÚP Veliš – Hlavní výkres
ÚP Veliš – Základní členění území
ÚP Veliš – Koordinační výkres
8.5.2020
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Veliš
Příloha č. 1 – Nákres situace přechodné úpravy provozu
14.4.2020
Veřejná vyhláška – Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí – Daň z nemovitých věcí 2020 9.4.2020
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem 6.4.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – úprava opatření lesního zákona 2.4.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – povolení výjimek ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace 1.4.2020
Informace pro občany obce Veliš v souvislosti se šířením koronaviru 18.3.2020
Informace pro občany – uzavření Městského úřadu Vlašim 18.3.2020
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš 10.3.2020
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Příloha č. 1 – Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2020
10.3.2020
Rozpočet Obce Veliš na rok 2020 9.3.2020
Položkový rozpočet Obce Veliš na rok 2020 9.3.2020
Střednědobý výhled Obce Veliš 9.3.2020
Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Veliš, p.č. 789 v k.ú. Nespery
Situační nákres záměru prodeje pozemku p.č. 789 v k.ú. Nespery
6.3.2020 25.3.2020
Protokol o schválení účetní závěrky Obce Veliš za rok 2019 5.3.2020
Opatření obecné povahy č.1/2020 o vydání změny č.1 územního plánu Veliš 5.3.2020
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 4.3.2020 26.2.2020
Rozbor vody – vodovod Veliš – leden 2020 20.2.2020
Návrh střednědobého výhledu Obce Veliš na rok 2020 17.2.2020 4.3.2020
Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2020 17.2.2020 4.3.2020
Účetní závěrka Obce Veliš za rok 2019 15.2.2020
Informace pro občany – úhrady poplatků za psa a uložení odpadu 14.2.2020
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Veliš – p.č. 228/3, p.č. 228/4, p.č. 228/6 a p.č. 228/8 v KÚ Veliš 10.2.2020 28.2.2020
Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce Veliš, p.č. 1905/4 v k.ú. Veliš
Geometrický plán č. 213-93/2019
3.2.2020 21.2.2020
Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny – opatření obecné povahy – povolení výjimky ze zákazu vjezdu a setrvání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace 3.2.2020
Veřejná vyhláška MěÚ Vlašim – opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. trídy v obvodu ORP Vlašim 27.1.2020
Pravidla rozpočtového provizoria – 2020 2.1.2020 2.1.2021
Rozpočtová odpovědnost – 2020 2.1.2020 2.1.2021

Dříve zveřejněné dokumenty naleznete v Archivu úřední desky.