Aktuality

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Veliš

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Veliš byl zvolen starosta  a místostarostové Obce Veliš.

Starostou obce byl zvolen:
Matějka Martin 

Místostarostové obce byli zvoleni:
Lupačová Eliška 
Kocourek Martin 

Členové zastupitelstva obce Veliš:
Sedláček Jaroslav
Šimánek Pavel
Dobrý Vojtěch
Volšický Vlastimil
Krása Tomáš
Zmrhal Vojtěch

Posvícenský koncert pro kostel

Siberovi

Římskokatolická farnost Sv. Josefa ve Veliši, vás srdečně zve v sobotu 24. září 2022 od 17.00 hod. na Posvícenský koncert pro kostel sólistů Národního divadla Praha Jany a Václava Siberových za doprovodu Lindy Juránkové na varhany. Na koncertu zazní nejznámější duchovní písně a árie.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a darů bude určen na opravu krovu kostela Sv. Josefa ve Veliši.

Plakát koncertu