Aktuality

Předadventní setkání

Advent_2020

Předadventní setkání

Bylo plánované na neděli 22. 11. 2020.
V letošním roce se sejít nemůžeme, současná situace to nedovoluje.
Přesto bychom vám rádi popřáli klidný advent a světlo do dalších dní.
Je pro Vás připraven dárek, který vás, doufáme, potěší.
Snad se podaří vám ho brzy předat.

 SDH Nespery a OÚ Veliš

Informace MěÚ Vlašim k dočasnému uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů

S platností od úterý 27.10.2020 je uzavřeno pracoviště občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů (CD) na Městském úřadu Vlašim. V nouzovém režimu pouze vydáváme po předchozí domluvě již hotové doklady. Důvodem tohoto opatření je pracovní neschopnost všech referentů.

Podrobné informace:
Informace Městského úřadu Vlašim k dočasnému uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů

Zapojte se do rozvoje sociálních služeb na našem území

Letak_Strategie_soc_sluzeb

MAS Blaník a MěÚ Vlašim tvoří novou Strategii sociálních služeb na roky 2021-27.

Nyní máte i vy možnost ovlivnit její podobu vyplněním dotazníku. Nasbíraná data z vyplněných dotazníků budou využita při plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS Blaník. V září proběhne několik pracovních skupin, na kterých se budou řešit nejpalčivější problémy a budou tvořena jednotlivá opatření strategie.

Více informací včetně dotazníku naleznete na stránkách MAS Blaní

Pomníky obětem dvou světových válek ve Veliši

Několikrát týdně každý z nás projde nebo projede kolem dvou pomníků v parčíku vedle hasičské zbrojnice. Kdo z nás se tu aspoň na chvíli zastavil a přečetl si jména, která jsou do nich vytesána? Znali jste je? Víte něco o tom, kde a proč zemřeli?

Naši otcové a dědové je všechny znali osobně. Dnes by možná střípky vzpomínek ještě poskládali někteří z pamětníků.
Co má paměť sahá (tak do 70. Let), vybavuje se mi toto místo vždy upravené a uklizené. Nejhezčí je však teď.
park Veliš

V listopadu roku 2018 zadala obec Velíš stavební práce firmě pana Pavla Šimánka z Lipin č. p. 4. Výsledkem je krásně upravený prostor, kamenná dlažba kolem pomníků, prostě důstojné připomenutí odkazu předků.
Velíš žije, rozrůstá se a buduje. Pečuje o své občany současné a snaží se přilákat ty budoucí. Péčí o pomníky dává najevo úctu těm, kteří tu byli před námi.

Trocha historie na závěr:

Vyšší z pomníků připomíná I. světovou válku (1914-1918). Byl postaven 28. října 1920, tedy už 2park- původní roky po válce. Místo kolem něj chránila dřevěná zahrádka. Ta se dochovala až do roku 1951, kdy byla nahrazena zahrádkou železnou na betonové podezdívce.
Vytesáno je do něj 29 jmen.

Až 20 roků po II. světové válce, v roce 1965, byl zhotoven pomník druhý. Kvůli pohledu byly oba pomníky otočeny čelem k silnici.
Do něj je vytesáno 16 jmen. Některé příběhy z konce II. Světové války jsou podrobně zapsány v místní kronice. Je to především zásluhou pana řídícího Hausera, který zaznamenal vše podle vyprávění pamětníků.
Co kdybychom se rozpomenuli a tyto osudy přiblížili mladé generaci? Pokud by někdo z občanů byl ochoten vyprávět, ráda vše přepíšu do pokračování kroniky.

Pozn. Kdo chce vědět více o pomnících, podívá se do obecní kroniky, díl 2, str. 256. Koho zajímají osudy předků, zalistuje v díle 1. Zde najdete zápisy pana řídícího Hausera.

Hana Šundová