Posvícenský koncert pro kostel

Siberovi

Římskokatolická farnost Sv. Josefa ve Veliši, vás srdečně zve v sobotu 24. září 2022 od 17.00 hod. na Posvícenský koncert pro kostel sólistů Národního divadla Praha Jany a Václava Siberových za doprovodu Lindy Juránkové na varhany. Na koncertu zazní nejznámější duchovní písně a árie.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a darů bude určen na opravu krovu kostela Sv. Josefa ve Veliši.

Plakát koncertu