Předadventní setkání v Nesperách

Advent_2020

Nespery vás srdečně zvou v neděli 21.11.2021 na Předadventní setkání.
Program:
10.00 – 16.00 Prohlídka špýcharu a kapličky
15.00 – 16.00 Beseda na špýchaře – vánoční zvyky
16.30 – 17.30 Koncert „Sestry v akci“ – u hasičské zbrojnice

Pozvánka s programem