Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Veliš

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Veliš byl zvolen starosta  a místostarostové Obce Veliš.

Starostou obce byl zvolen:
Matějka Martin 

Místostarostové obce byli zvoleni:
Lupačová Eliška 
Kocourek Martin 

Členové zastupitelstva obce Veliš:
Sedláček Jaroslav
Šimánek Pavel
Dobrý Vojtěch
Volšický Vlastimil
Krása Tomáš
Zmrhal Vojtěch