Územní plán Veliš

Oznámení zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Veliš.

Dokumentace ÚP Veliš změna č. 1 – 2020

Název dokumentu
ÚP Veliš – textová část
ÚP – Základní členění území
ÚP – Hlavní výkres
ÚP – Koordinační výkres

Dokumentace ÚP Veliš – 2016

Název dokumentu
ÚP Veliš – textová část
ÚP – Základní členění území
ÚP – Hlavní výkres
ÚP – Veřejně prospěšné stavby
ÚP – Koordinační výkres
ÚP – Zábory půdního fondu
ÚP – Dopravní technická infrastruktura
ÚP – Širší vztahy