Velikonoční koncert pro kostel

Koncert_pro_kostel_202204

V sobotu 30. dubna 2022 proběhne od 18.00 hod. v kostele Sv. Josefa ve Veliši koncert souboru MUSICA DA CHIESA na historické hudební nástroje.
Dobrovolné vstupné bude použito na první etapu opravy kroku kostela Sv. Josefa.
Všichni jste srdečně vítáni.

KONCERT PRO KOSTEL – pozvánka