Zasedání obecního zastupitelstva

OÚ Veliš zve všechny občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od 18.00 hod. v zasedací místností OÚ Veliš.

Program jednání:

  • Zahájení
  • Schválení územního plánu
  • Zhodnocení akcí
  • Různé
  • Diskuse
  • Závěr